Tijdlijn

De canon van Geertruidenberg is ontwikkeld door de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ en ter gelegenheid van de viering van 800 jaar stadsrechten aangeboden aan de bevolking op 19 september 2013.

De canon geeft inzicht in de historische ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen, een geschiedenis die nog steeds doorgaat. Daarom is gekozen voor een uitvoering die aangevuld, aangepast en verder ontwikkeld kan worden. lees meer