Allard

Herman Allard was van 1912 tot 1923 burgemeester van Geertruidenberg. Hij stimuleerde met succes de komst van industrie naar Geertruidenberg.
Bron: collectie Bas Zijlmans.

In 1912 werd Mr. Herman Allard (1866-1948) burgemeester van Geertruidenberg als opvolger van burgemeester Nicolaas Meijers. Vanaf 1795 bekleedden telgen uit de katholieke familie Allard gemeentelijke overheidsfuncties in Geertruidenberg en hij trad met het burgemeestersambt in hun voetsporen. Hoewel hij rechtswetenschappen studeerde in Amsterdam lag zijn hart bij het technische proces van de keramische industrie. Na zijn studie in Amsterdam ging hij naar het buitenland om daar opleidingen op dit gebied te volgen. In 1898 stichtte hij in Geertruidenberg een steenfabriek. De stenen bakte hij in een ringoven door middel van stoomtractie. De Stoomsteenfabriek ‘De Donge’ ontwikkelde zich onder zijn leiding tot een van de modernste van ons land en leverde stenen voor onder andere de bouw van het Olympisch Stadion in Amsterdam en natuurlijk voor zijn eigen villa ‘De Pinksterbloem’ aan de Stadsweg. Zie venster Stadhuizen en buitenhuizen.
Herman Allard zag de mogelijkheden die de industrialisatie aan Geertruidenberg kon bieden. Hij slaagde erin om tijdens zijn ambtsperiode belangrijke industrieën naar de stad te halen, zoals de centrale van de PNEM. In 1923 werd hij als burgemeester opgevolgd door de heer Bianchi.
Na de dood van Herman Allard namen in 1948 de gebroeders Bollen het bedrijf over en gebruikten sintels, het restproduct van de nabij gelegen Dongecentrale, als grondstof voor de fabricage van bouwmateriaal. Later stapte men over op de vervaardiging van beton. Nog steeds wordt er onder de naam ‘Bruil’ beton gemaakt.
Sinds de inspanningen van Herman Allard is er in Geertruidenberg veel veranderd. Een groot aantal van de door hem aangetrokken bedrijven is vertrokken of gesloten, maar vrijwel alle nog bestaande industrie in Geertruidenberg heeft wortels die teruggaan naar deze uitzonderlijke en energieke periode. De naam van het bedrijf en de eigenaar kan veranderd zijn, zelfs de gemaakte producten kunnen van een heel andere aard zijn, feit blijft dat dankzij Herman Allard Geertruidenberg destijds op de kaart van Noord-Brabant is gezet.