Ontstaan van de berg

test

Nederland in 5.500 v.Chr. De zwarte stip is Geertruidenberg. Bron: Bosatlas van Nederland als Waterland, p. 10. Nederland 7.500 jaar geleden. Geertruidenberg lag toen in het kustgebied…

-5500

IJstijd

De kies van een mammoet. Aan de randen van de uitgestrekte ijsvlakte leefden in de ijstijd grote grazers, zoals mammoeten en langharige neushoorns. Botten van deze dieren…

-5500

Steentijd

Prehistorische vuistbijl, gevonden bij het uitgraven van een kelder in een huis aan de Kerkstraat in 1983. Het betreft een bijl uit het neolithicum (nieuwe steentijd). Bron:…

-5500

Oudste vrouw van Nederland

In 1998 vonden archeologen tijdens de voorbereiding van de aanleg van de Betuwespoorlijn bij Hardinxveld-Giessendam de stoffelijke resten van een vrouw. Haar leeftijd bij overlijden werd geschat…

-5500

Laag op laag

De bodem van Nederland vertoont een patroon van afzettingslagen dat gedurende duizenden jaren is opgebouwd. De lagen zijn onder invloed van water en wind ontstaan en vormen…

-5500

Verwijzingen de berg

Boeken: Bosatlas van Nederland als Waterland. J.H.F. Bloemers en T. van Dorp (red.), Pre- & Protohistorie van de Lage Landen (Houten, 1991). J.H.F. Bloemers, L.P. Louwe Kooijmans…

-5500