Omwenteling

De wapenschilden op het stadhuis van Geertruidenberg, als hardstenen versiering aangebracht in 1768, werden in 1793 door Bergse patriotten beschadigd. Ze hadden het voornamelijk gemunt op het…

1793

Hoe heet je ?

In Geertruidenberg werd in 1793 een vrijheidsboom voor het stadhuis neergezet, omdat de mensen blij waren dat de Fransen waren gekomen. Er werd gefeest en rond de…

1793

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Publicatie van de verkiezing van “Representanten voor de Nationale Vergadering”. Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. In een stad als Geertruidenberg was de leus liberté, egalité et fraternité…

1793

Jacobus

Het wapen van Made is afgeleid van een afbeelding op de Franse munt van twee sol uit 1792. Hoofdrolspelers bij de afscheiding van het dorp Made van…

1793

Revolutie in Made

Volgens Bergenaar Jacobus Verkouteren waren ze in Made absoluut niet in staat zichzelf te besturen, want het zijn maar simpele landlieden. Toch lukte het ze om in…

1793

Verwijzingen Franse tijd

Boeken: Bas Zijlmans, “Geertruidenberg op de wip van de revolutie 1793-1795 (2), in De Dongebode, XXXIII (2007) p. 27-50. Ans van Gils-Spee, “De Muts van Midas, in…

1793