Groeiende onrust

Vaas met daarop een afbeelding van stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen met tussen hen in een sinaasappelboompje. Deze afbeelding stond in 1786 en…

1786

Ezels en honden

Gewapende keeshond. Prent waarop de patriotten bespot worden door hen af te beelden als (kees)hond. Ben je een ezel of een hond? In 1787 kon je kiezen:…

1786

Vriendjespolitiek

Gezin van goede komaf in de pruikentijd. In welk gezin je geboren werd, was in de achttiende eeuw bepalend voor je verdere leven. Hoe goed je ook…

1786

Hoedenmaker

Gevelsteen op de gevel van Markt 1. Hier was van 1765 tot 1887 een hoedenfabriek gevestigd. Eigenaar Embertus van den Hout maakte de hoeden voor Bergse patriotten…

1786

Oranje boven

Feestvierende aanhangers van Willem V in 1787, nadat zijn macht weer was hersteld door ingrijpen van het Pruisische leger. Amsterdam, Kattenburgerplein. Ingekleurde prent. De overwinning van het…

1786

Verwijzingen Orangisten en patriotten

Boeken: Joost Rosendaal, Tot Nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787 (Nijmegen, 2012). Joost Rosendaal, “Interactie tussen stad en platteland tijdens de patriottenbewging (1781-1787).…

1786