Stadsmuur en kasteel

Geertruidenberg omstreeks 1547 naar de kaart van Jacob van Deventer. In de knik van de stadsmuur is buiten de muur het kasteel weergegeven. De hertog van Brabant…

1300

Ridders

Tekening van twee ridders, die graaf Willem II (links) en zijn zoon Floris (rechts) voorstellen. Floris werd later graaf Floris V van Holland. Bron: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,…

1300

Poorters

De stad Geertruidenberg met kasteel, klooster en het dorp Raamsdonk. Detail van een kaart uit 1520, gezien vanuit het westen (het oosten is aan de bovenzijde). Bron:…

1300

Buitenpoorters

De inwoners van Made, vrijwel allemaal boeren, konden buitenpoorter van Geertruidenberg worden. Boerenbruiloft door Pieter Brueghel de Jongere, 1607. Geertruidenberg was niet alleen de stad binnen de stadsmuren,…

1300

Het kasteel

Situering van het kasteel. Bron: Tekening Arie Stekelenburg en Bas Zijlmans. Het kasteel van Geertruidenberg zal qua vorm en grootte niet veel afgeweken hebben van de toen…

1300

Verwijzingen Ridders en poorters

Boeken: Bas Zijlmans, “Het grafelijke kasteel van Geertruidenberg (1323-1547). Historisch en archeologisch onderzoek.”, in H.L. Janssen en W. Landewé (red.), Middeleeuwse kastelen in veelvoud: nieuwe studies over…

1300