Het woord

Muurschildering in de Geertruidskerk uit de katholieke periode. Het stelt Sint Sebastiaan voor, die sterft voor zijn geloof terwijl hij vastgebonden aan een pilaar door pijlen doorboord…

1637

Moedertaal

Oude vrouw leest in de Bijbel. Detail van een schilderij van Gerard Dou, 1632. Bron: Rijksmuseum, Amsterdam. Voor christenen is de Bijbel het belangrijkste boek dat er…

1637

Liefhebbers

Titelblad van de Statenbijbel. De Bijbel met daarin de teksten van het oude en nieuwe testament, vertaald uit het Grieks en Hebreeuws in het Nederlands en uitgegeven…

1637

Adrianus van den Borre

Kraagsteen in de Geertruidskerk, voorstellende een oude man op pelgrimstocht. Dit is de enige kraagsteen die nog origineel is in de kerk en dus stamt van vóór…

1637

Kerkvolk

Grenspaal tussen Holland en Brabant bij Moerdijk. Geertruidenberg lag vlakbij de grens van Holland en Brabant. Bergse katholieken bleven dichtbij de mogelijkheid in het generaliteitsgebied Brabant ter…

1637

Verwijzingen Statenbijbel en schuilkerk

Boeken: Len Kooiman, “Geertruidenberg ten tijde van de hervorming”, in De Dongebode, XXXVIII (2012) p. 63-72. Nicoline van der Sijs, Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het…

1637