De heilige Gertrudis

Beeld van de heilige Gertrudis in de kathedraal van Sinte Gertrudis in Utrecht.
Bron: OKK Utrecht, Oud-katholieke parochie van Utrecht.

Heiligen zijn mensen die vroeger geleefd hebben en waarover allerlei verhalen zijn ontstaan over hoe goed ze waren. Ze geloofden in God en wilden hun leven helemaal aan hem geven. Soms werden ze om hun geloof gedood, dan heten ze martelaren. Soms hebben ze heel veel gedaan voor andere mensen. Katholieken vereren nog steeds heiligen en ze hebben dan ook vaak beelden van deze heiligen in hun kerken staan. Protestanten doen dit niet. De verhalen over de heiligen werden verteld om de mensen een voorbeeld te geven hoe ze moesten leven. Mensen gingen speciaal naar het beeld van zo’n heilige om daar te bidden. Ze hoopten dat de heilige hen dan zou helpen. Er waren heel veel heiligen. Voor ieder probleem kon bij een andere heilige gebeden worden: voor genezing van een bepaalde ziekte, voor bescherming bij een reis of bij het doen van moeilijk werk, voor een goede oogst, tegen een muizenplaag, om iets dat kwijt was geraakt weer terug te vinden of om gewoon een beter leven te hebben. Geertruidenberg is genoemd naar de heilige Gertrudis, namelijk de “berg van Geertruid”. In het jaar 650 zou Gertrudis een speciale kerkje op de berg gehad hebben waar ze dag en nacht verbleef. Ze kwam er nooit uit en was er alleen maar aan het bidden. Als mensen in moeilijkheden zaten, kwamen ze naar dit kerkje. Gertrudis gaf ze dan goede raad die vaak uitkwam. Voor veel mensen was dit een wonder en ze maakten van haar een heilige: iemand die ontzettend bijzonder is.
Het is een mooi verhaal over Gertrudis, maar het is niet zeker of het ook echt zo is gebeurd. In die tijd schreven mensen nog niet alles op en wat ze elkaar vertelden, weten we nu natuurlijk niet meer. Pas later zijn de verhalen over de heiligen opgeschreven, maar dan kan het zijn dat twee verhalen door elkaar zijn gehaald of dat er dingen bij zijn verzonnen.
Vaders en moeders gaven hun kinderen namen van heiligen. Ze hoopten dat hun kind dan net zo bijzonder zou worden als de heilige Gertrudis. Zulke namen zijn bijvoorbeeld Gea, Geertje, Geertrui, Geeske, Ger, Gerdien, Gerrie, Gertie, Gert, Trude, Trudi, Trudy, Trui, Truida of Truus.