Gered uit afvalbak

Schilderij van Jacq Stal ‘Stadsgezicht met bruggetje te Geertruidenberg’, omstreeks 1932.
Bron: foto Chris van den Heijkant.

In 2010 kon een schilderij van Jacq Stal gered worden uit de afvalcontainer van de pastorie van Boekel. Pastoor René Aarden had de zolder van de pastorie op laten ruimen, waarbij allerlei zaken in de container gedeponeerd waren om weggegooid te worden. De pastoor bekeek de inhoud van de bak nog eens en zijn oog viel op het schilderij. Hij besloot vervolgens om het toch maar uit het afval te vissen. Aan de achterzijde bevond zich een geplakte tekststrook, waarop de titel van het schilderij en de naam van de kunstenaar stond. Hij nam contact op met de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ en Chris van den Heijkant en Bas Zijlmans togen naar Boekel. Zij herkenden onmiddellijk dat het schilderij inderdaad van Jacq Stal was en dat het voormalige ‘Rooi Bruggeske’ over de Buitenhaven was afgebeeld. Het zou een prachtige aanwinst voor Museum De Roos betekenen. Dat werd het ook, want pastoor Van Aarden deed met de woorden ‘nou, dan nemen jullie het maar mee’ afstand van het door hem gevonden schilderij.
Hoe kwam dit Bergse schilderij in Boekel terecht? Waarschijnlijk heeft Jacq Stal het geschonken aan pastoor Van Kessel, die pastoor was in Moerdijk en tevens deken van het dekenaat Geertruidenberg. Deken Van Kessel en Jacq Stal waren beide regelmatig te gast op de Bergse pastorie, waarbij mogelijk een vriendschap ontstond. Jacq Stal bezegelde vriendschappen vaak met de schenking van een van zijn schilderijen. Bij zijn emeritaat ging pastoor Van Kessel in Boekel wonen, waar hij overleed. Een gedeelte van zijn spullen bleef in Boekel en verhuisde daar naar zolder.