Serraris

Luitenant-generaal Jan Theodoor Serraris (1787-1855). Hij werd omschreven als ‘ijzervreter’, omdat hij in totaal aan elf veldtochten deelnam en drie keer gewond raakte.
Hij is de betovergrootvader van de in Geertruidenberg woonachtige Jan Serraris.

Bron: collectie Jan Serraris.

Na 1815 versterkten koning Willem I en na hem zijn zoon, koning Willem II, hun hofcultuur door het benoemen van hoffunctionarissen. Hiertoe creëerden ze een nieuwe adel in de noordelijke Nederlanden, omdat de oude adel hier vrijwel ontbrak of uitgestorven was. Veel leden van deze nieuwe adel hadden hun sporen verdiend op het slagveld of tijdens de eerste jaren van het bewind van Willem I. Eén van hen was Jan Theodoor Serraris (1787-1855). In 1842 werd hij door koning Willem II in de adelstand verheven vanwege zijn verdiensten voor het Nederlandse leger. Hij stond te boek als onversaagd en moedig. Hij maakte carrière in het leger van Napoleon en vocht onder andere bij Jena en in Rusland. In 1814 zette hij zijn militaire loopbaan voort onder Willem I. Samen met diens zoon, de latere koning Willem II, en de Engelse bevelhebber Wellington vocht hij in de slag bij Waterloo waar Napoleon definitief verslagen werd. Op de plaats waar Willem II daar gewond raakte, is het Waterloo-monument verrezen: de heuvel met het standbeeld van de leeuw.
Jan Theodoor Serraris nam onder bevel van prins Frederik in 1830 deel aan de Tiendaagse Veldtocht tegen België. Voor zijn dappere krijgsverrichtingen in België ontving hij de Militaire Willemsorde, de oudste en hoogste militaire onderscheiding van ons koninkrijk. In 1841 werd hij bevorderd tot generaal-majoor en belast met het opperbevel van de vesting Maastricht en van de troepen in Limburg. Hij dineerde regelmatig met koning Willem II en met koning Willem III. In 1852 ging hij in de rang van luitenant-kolonel met pensioen.
Zijn oudste zoon Paul volgde eveneens een militaire carrière, maar moest vanwege zijn ontstane blindheid in de rang van kapitein ontslag nemen. Paul Serraris woonde van 1870 tot 1877 in de Brandestraat in Geertruidenberg. De jongste zoon van Jan Theodoor was Théodore. Hij volgde een juridische opleiding en werd procureur-generaal in Maastricht. De kleinzoon van Théodore, advocaat Jan Serraris, woont vanaf 1987 in Geertruidenberg.