Over ons

Canon van Geertruidenberg

Historische hoogtepunten in 40 vensters

De canon van Geertruidenberg is ontwikkeld door de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’  en ter gelegenheid van de viering  van 800 jaar stadsrechten aangeboden aan de bevolking op 19 september 2013.
De canon geeft inzicht in de historische ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen, een geschiedenis die nog steeds doorgaat. Daarom is gekozen voor een uitvoering die aangevuld, aangepast en verder ontwikkeld kan worden. De historie van een stad staat nooit op zichzelf, maar is een onlosmakelijk onderdeel van de regionale en nationale geschiedenis. Hoewel het perspectief bij de stad zelf ligt, zorgt de canon voor inbedding van Geertruidenberg in het bredere kader van de tien tijdvakken van onze Nederlandse geschiedeniscanon. Ieder venster vertelt het verhaal van Geertruidenberg: van aansluiting bij de nationale ontwikkelingen, van Bergse invalshoeken en van de bewoner van toen. Binnen ieder venster zijn specifieke informatielagen aangebracht voor twee doelgroepen, namelijk leerlingen van de basisschool (groepen 7 en 8) en van het voortgezet onderwijs (havo/vwo).
Het verstrekken van informatie vormt uiteraard de opzet van de canon, maar zeker zo belangrijk is het vertellen van verhalen, waardoor de geschiedenis voor de lezer gaat leven. En wil deze lezer een eigen verhaal vertellen of een in de canon opgenomen tekst aanvullen dan nodigen wij hem of haar van harte uit dit te doen via de contactmogelijkheid.

Colofon

Tekst
Historisch onderzoek
Beeldresearch
Ans Spee
Website Petran Liket
Werkgroep canon
Oudheidkundige Kring
Geertruydenberghe’
Ronald Ahrens
Arjan van Loon
Chris van den Heijkant
Jan-Willem Prinsen
Martin Robben
Tekstcorrectie Fleur Oosterlee
Cock Vrijenhoek

De realisatie van de Canon van Geertruidenberg is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van:

Stichting ‘viering 800 jaar stadsrechten Geertruidenberg’