Station

Het station van Geertruidenberg in 1920.
Bron: www.stationsweb.nl.

Het station in Geertruidenberg maakte deel uit van het spoortraject tussen ’s-Hertogenbosch en Lage Zwaluwe, dat in zijn geheel gereed kwam in 1890. Vier jaar eerder was de verbinding tussen Lage Zwaluwe en Waalwijk al in gebruik genomen. Het doel van de spoorlijn was onder andere om de economie in dit deel van Noord-Brabant te stimuleren: leder- en schoenenindustrie, groente- en fruitteelt en de snelle bereikbaarheid van de wekelijkse veemarkt in Den Bosch. De vele halte- en stopplaatsen, bij de aanleg waren dat er 23, maakten van de 47 kilometer lange verbinding een echte boemel. Hierin kwam verbetering toen een aantal stopplaatsen vervielen. Wel bleven de stations, waaronder die van Geertruidenberg en Raamsdonk, toen nog in gebruik.
In Geertruidenberg liep het spoortraject als volgt van west naar oost. Vanaf het kanaal langs de Parallelweg en langs villa Pinksterbloem, via de Stationsweg naar het station en vanaf het station over de spoorbrug naar Raamsdonksveer. Het station van Geertruidenberg heeft dienst gedaan van 1886 tot 1950 en werd in 1964 afgebroken. Het parkachtige plein voor het station lag op de plaats waar zich nu het Wilhelminaplein bevindt.
Het stationsgebouw bezat onder andere wachtkamers en een directeurswoning. Het complex omvatte verder twee perrons, een rangeeremplacement, een goederenloods en een haven. In 1950 verloor het station in Geertruidenberg zijn functie, omdat het traject tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch werd opgesplitst in een westelijke (van Zwaluwe naar Geertruidenberg) en een oostelijke (van Raamsdonk naar ’s-Hertogenbosch) verbinding. In dat jaar stopte de NS met het personenvervoer op de Langstraatspoorweg en ging alleen nog verder met het vervoer van goederen. In 1974 stopte ook dit definitief. Van het station Geertruidenberg is niets meer bovengronds te zien. Bij opgravingen in het kader van de herinrichting van de Stationsweg in 2009 kwam een deel van het fundament van de voorgevel tevoorschijn. De archeologische werkgroep van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ heeft de resten in kaart gebracht, waarna deze weer zijn afgedekt. Het enige dat nog rest van ‘Geertruidenberg aan het spoor’ zijn de gedeeltelijke spoordijken, bijvoorbeeld bij villa Pinksterbloem, en de spoorbrug over de Donge.