Verwijzingen de berg

Boeken:

 • Bosatlas van Nederland als Waterland.
 • J.H.F. Bloemers en T. van Dorp (red.), Pre- & Protohistorie van de Lage Landen (Houten, 1991).
 • J.H.F. Bloemers, L.P. Louwe Kooijmans en H. Sarfatij, Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland (Amsterdam, 1981).
 • Jos Bazelmans, Menno Dijkstra en Jan de Koning (red.), “Holland in het eerste millennium”, in Geschiedenis van Holland, I (Hilversum, 2002).
 • K. Hänninen en C. Vermeeren, Archeologie Betuweroute. De laatmesolithische boomstamkano’s van Hardinxveld (Zaandam, 1999).
 • J. v.d. Houwen, “Iets over de geschiedenis van de tegenwoordige Biesbosch”, in De Dongebode, II (1976).
 • Ans Spee, “Vriend en vijand. De relatie van Geertruidenberg met water”, in De Dongebode, XXXIX (2013).

Internetsites:

 • www.archeologiebetuweroute.nl
 • www.geologievannederland.nl

Musea:

 • Geologisch Museum Hofland, Laren
 • Oermuseum, Boxtel
 • GeoFort, Herwijnen
 • De Koperen Knop, Hardinxveld-Giessendam
 • Rijksmuseum van Oudheden, Leiden