Verwijzingen De heilige Gertrudis

Boeken:

 • Elizabeth den Hartog, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300 (Utrecht, 2002), p. 42-45.
 • T. Graas, H. de Jonge en T.L. Korporaal, De Geertruidskerk in Geertruidenberg (Eindhoven, 1990).
 • J.M.C.C. Quirijnen, “Gertrudis van Nijvel in proza en poëzie”, in In de Hollantsche Tuyn, II (Geertruidenberg, 1988) p. 32-43.
 • H. Halbertsma, “De St. Gertrudiskerk te Geertruidenberg in het licht der opgravingen”, in In de Hollantsche Tuyn, II (Geertruidenberg, 1988) p. 44-65.

Internetsites:

 • www.rienkelinde.wordpress.com/2012/06/28/ommuurde_vrouwen_in_de_

middeleeuwse_stad

 • www.heiligeninkruissteek.50webs.com
 • www.protestant.nu/heiligenlevens
 • www.heiligen.net
 • nl.wikipedia.org/wiki/Hagiografie

Musea:

 • Museum de Roos, Geertruidenberg
 • Museum voor Religieuze Kunst, Uden
 • Museum Catharijneconvent, Utrecht
 • Plaatsje Thorn in Limburg