Verwijzingen Garnizoensstad

Boeken:

 • Jan Schulten, “Zoutman en zijn tijdgenoten”, lezing, samenvatting in Mededelingen van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’, jaargang 39, februari 2013.
 • Len Kooiman, “Militaire gebouwen in Geertruidenberg (3)”, in De Dongebode, XXX (2004) p. 59-75.
 • Anne van den Berg-ter Schure, “Burgers en garnizoen in 1781”, in De Dongebode, XX (1994) p. 3-11.
 • Len Kooiman, “Huisvesting van militairen in de Koestraat. Het gebouw”, in De Dongebode, XVIII (1992) p. 12-25.
 • Koos van der Houwen, “Geertruidenberg als vestingstad”, in De Dongebode, IX (1983) p. 34-46.

Internetsites:

 • nl.wikipedia.org/wiki/Vestingstad
 • nl.wikipedia.org/wiki/Marketentster
 • nl.wikipedia.org/wiki/Staand_leger
 • www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6747/de-professionalisering-van-het-leger-tijdens-de-opstand.html

Musea:

 • Museum De Roos, Geertruidenberg
 • Legermuseum, Delft
 • Nederlands Vestingmuseum, Naarden