Verwijzingen Orangisten en patriotten

Boeken:

 • Joost Rosendaal, Tot Nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787 (Nijmegen, 2012).
 • Joost Rosendaal, “Interactie tussen stad en platteland tijdens de patriottenbewging (1781-1787). De casus Geertruidenberg – Raamsdonk(sveer)”, in In de Hollantsche Tuyn, II (Geertruidenberg, 1988) p. 93-111.
 • Arjan van Loon, Panden en Standen. Markt 1 (Geertruidenberg, 2010) p. 58-61.
 • Ruud Spruit, Kokarde. Patriotten en Oranjeklanten op weg naar 1813-1815 (Utrecht, 2012).

 Internetsites:

 • www.historischnieuwsblad.nl/thema/Patriotten-en-Prinsgezinden/index.html
 • www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090206_patriotten01
 • www.innl.nl/page/3459/nl
 • entoen.nu/patriotten/beeld-en-geluid/klokhuis-de-patriotten
 • www.haagshistorischmuseum.nl/archive/2011/08/14/gijsbert-karel-graaf-van-hogendorp-orangist-en-staatsman
 • www.waterschapshuis.com/waterschapshuis/Kokarde/Kokarde.html

Musea:

 • Museum De Roos, Geertruidenberg
 • Legermuseum, Delft