Verwijzingen Stadsbestuur

Boeken:

  • J.C.N. Raadschelders, Lokale bestuursgeschiedenis. Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis (Zutphen, 1992).
  • Len G. Kooiman “Huisvesting van militairen in de Koestraat. Het gebouw”, in De Dongebode, XVIII (1992) p. 12-25.
  • Joost Rosendaal, “Interactie tussen stad en platteland tijdens de patriottenbeweging (1781-1787). De casus Geertruidenberg-Raamsdonk(sveer)”, in In de Hollantsche Tuyn, II (Geertruidenberg, 1988) p. 95-99.
  • Montanus Haan Hettema, Arent van Halmael en Hendrik van Rijn, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden, 1846) p. 188-191.

 Internetsites:

  • nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_(bestuursvorm)
  • www.herenvanholland.nl/index.php/heren-heerlijkheden-en-heerlijke-rechten/

Musea:

  • Museum De Roos, Geertruidenberg