Verwijzingen Statenbijbel en schuilkerk

Boeken:

 • Len Kooiman, “Geertruidenberg ten tijde van de hervorming”, in De Dongebode, XXXVIII (2012) p. 63-72.
 • Nicoline van der Sijs, Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN (Den Haag, 2011).
 • Herman Selderhuis, Willem van Asselt en William den Boer, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis (Kampen, 2010).
 • Ans van Gils-Spee, De Lambertuskerk en het dorp Raamsdonk. Duizend jaar geschiedenis (Raamsdonksveer, 2004) p. 111 en 148.
 • Ans van Gils-Spee, “De schuurkerk van Made. 1670-1795”, in De Klok, I (4-1999) p. 3-21.
 • Koos van der Houwen, “De tekst- en rouwborden in de hervormde kerk te Geertruidenberg”, in In de Hollantsche Tuyn, II (Geertruidenberg, 1988) p. 84-92.
 • D. Nauta, Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, II (Kampen, 1983) p. 84-85.
 • Koos van der Houwen, “Enige aantekeningen over de beginjaren van het protestantisme in Geertruidenberg”, in De Dongebode, VII (1981) p. 78-82.
 • A.C. de Gooyer, Bijbeltaal en Moedertaal. De invloed van de Statenvertaling op het Nederlands (Amsterdam, 1962).
 • Chronologisch overzicht van de geschiedenis van Geertruidenberg (Geertruidenberg, 1938) p. 78-79.
 • Piet van der Waal en Irene Goede, Niet verder vertellen / De Statenbijbel (Drunen, 2012).

Internetsites:

 • entoen.nu/Statenbijbel
 • nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_nog_bestaande_schuilkerken
 • www.bossche-encyclopedie.nl/overig/kerken/schuilkerken%20(algemeen).ton%20vogel.pdf
 • www.thuisinbrabant.nl/geschiedenis/stenen-landschap/religie-in-steen/kerkgebouwen-1600-1800/schuurkerken

Musea:

 • Statenbijbelmuseum, Leerdam
 • Veenmuseum, Barger Compascuum, Emmen (gerestaureerde schuurkerk)