Verwijzingen Stormvloed

Boeken:

 • Ans Spee, “Vriend en Vijand. De relatie van Geertruidenberg met water”, in De Dongebode, XXXIX (2013) p. 2-15.
 • Karel Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde: ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied. 400-1350 (Zutphen, 1999)
 • Piet Martens, De Zalmvissers van de Biesbosch. Een onderzoek naar de visserij op het Bergse Veld. 1421-1896 (Tilburg, 1992) p. 26-39.
 • J. v.d. Houwen, “Iets over de geschiedenis van de tegenwoordige Biesbosch”, in De Dongebode, II (1976).
 • S.J. Fockema Andreae, Studien over waterschapsgeschiedenis. Deel III, de Grote of Zuidhollandse Waard (Leiden, 1950).

Internetsites:

 • www.biesbosch.org
 • nl.wikipedia.org/wiki/Turf_(brandstof)
 • users.bart.nl/~leenders/txt/hoeksew1.html
 • www.geschiedenisvanzuidholland.nl

Musea:

 • Biesboschmuseum, Werkendam
 • Streekmuseum Hoeksche Waard, Heinenoord
 • Turfmuseum, Emmen